Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  CEZA İNFAZ KURUMUMUZDA HEDİYE KİTAP GÖNDERMEK/GETİRMEK İSTEYEN ZİYARETÇİLERİN DİKKATİNE
  26.11.2021

  CEZA İNFAZ KURUMUMUZDA HEDİYE KİTAP GÖNDERMEK/GETİRMEK İSTEYEN ZİYARETÇİLERİN DİKKATİNE;

  12/11/2021 tarihli Resmi Gazete yayınlanarak yürürlüğe giren CEZA İNFAZ KURUMLARININ YÖNETİMİ İLE CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA YÖNETMELİKTE değişiklik yapılmış yeni uygulama esasları aşağıdaki gibidir.

   Dışarıdan gönderilen hediyeleri kabul etme hakkı

  “MADDE 77(Değişik:RG-12/11/2021-31657-CK-4773/30 md.)

  (1) Kapalı ceza infaz kurumlarındaki hükümlü Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz, Eylül, Kasım aylarının ilk haftasında ve dinî bayramlarda, her yıl 31 Aralık günü yılbaşı sayılarak yılbaşında veya kendi doğum günlerinde dışarıdan gönderilen ve kurum güvenliği ve kişilerin sağlığı için tehlikeli olmayan bir hediyeyi kabul etme hakkına sahiptir.

  (2) Hediye kabulüne ilişkin aşağıdaki esaslar uygulanır:

  a) Hükümlü, hediye olarak ancak kitap veya giyim eşyası kabul edebilir. Hediye olarak kitabın ücreti de gönderilebilir, bu durumda kitap, kurum kantini aracılığıyla temin edilir.

  b) Hediye, ziyaretçi tarafından verilebileceği gibi posta veya kargo yolu ile de gönderilebilir.

  c) Bir hükümlü, aynı tarih için bir kez hediye kabul edebilir.

  ç) Gönderilen eşya, güvenlik ve hijyen kontrolünden geçirilir.

  d) Kurumlarda bu amaçla “Hediye Kayıt Defteri” tutulur. Bu defterde;

  1) Hediye olarak gönderilen eşyanın nitelikleri ve miktarı,

  2) Hediyenin kuruma gönderiliş, geliş ve hükümlüye teslim tarihleri,

  3) Hediyeyi gönderenin, alıcının veya getirenin kimlik bilgileri, posta veya kargo yoluyla gelmediyse getirenin imzası,

  4) Hediyenin hükümlü tarafından teslim alındığına ve teslim edildiğine dair hükümlü ve görevli memurun imzası,

  bulunur ve hediye işlemlerine ilişkin gerekli diğer kayıtlar tutulur.

  (3) Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından hükümlülere dağıtılmak üzere dışarıdan toplu olarak getirilen veya gönderilen eşya hakkında 143 üncü madde uygulanır.

  (4) Çocuk ve altmış beş yaşını tamamlamış hükümlüler ile beraberinde çocuğu bulunan kadın hükümlülere, idare ve gözlem kurulu tarafından alınacak karar doğrultusunda, belirtilen zaman dilimi dışında ve kurumlara girmesi yasak olmayan, kurum ve kişi güvenliği ile genel sağlığı tehlikeye düşürmeyen nitelikteki eşya hediye olarak verilebilir, idare ve gözlem kurulu bu kişiler bakımından zaman kısıtlamasını kaldırabilir.

  (5) Kurumda anasıyla birlikte kalan çocuklara; kurum güvenliğini tehlikeye sokmayan ve çocuk gelişimine uygun olan oyuncak veya diğer eşya ile sağlıklı gıda maddesi hediye olarak her zaman gönderilebilir.

  (6) Hediye edilecek eşyanın tahmini değeri hükümlülerin haftalık olarak yapabilecekleri harcama limitinden fazla olamaz.

  (7) Açık kurumlar ile çocuk eğitimevlerinde barındırılan hükümlülere verilebilecek ya da gönderilecek hediyelerin cins ve miktarı ile hediye zamanları, bahsedilen kurumların idare ve gözlem kurulu tarafından belirlenir.

  (8) Hediyenin hükümlüye tesliminde Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşya ve Maddeler Hakkında Yönetmelik ve Kurum İç Yönergesinde belirtilen usul ve esaslar dikkate alınır.

  (9) Kurumlar internet sayfalarında, hediye göndermeye ilişkin kuralları ve kısıtlamaları duyururlar. Hükümlüler de bu hususlarda bilgilendirilir.”

  denilmekte olup ilanen duyurulur.

   

  Adres

  Adalet Mahallesi Adalet Küme Evleri No:92/2 Yenikent SİNCAN/ANKARA

  Telefon

  Santral 0 (312) 254 0077

  Faks 0 (312) 254 0075

  E-Posta

  sincan2nygkcikisaretadalet.gov.tr